Գործընկեր երկիր

Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հողային ռեսուրսների Ղրղզստանի պետական գործակալության պետական քարտեզագրության և գեոդեզիայի ծառայությունը մշակում և խթանում է գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում միասնական քաղաքականություն, ապահովում տեղագրական, գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության իրականացում և ամբողջական ուղղորդում: