ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Նախագծի տևողությունը 3 տարի է (2021-2023), և յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում են հետևյալ գործողությունները.

  • Առաջին տարի
  • Երկրորդ տարի
  • Երրորդ տարի

Տեղական և տարածաշրջանային մակարդակներում հետազոտության և զարգացման կարիքների և հնարավորությունների հայտնաբերման նպատակով կիրականացվի վերլուծություն՝ (1) ոլորտին առնչվող նախորդ վերլուծության, փաստաթղթերի ու զեկույցների հավաքագրում, (2) հարցաշարերի մշակում և դրանց բաշխում երկու երկրներում համապատասխան շահագրգիռ կողմերի միջև, (3) տեղեկատվության և հետազոտության վերլուծություն՝ ուշադրությունը սևեռելով զարգացման կարիքների, առաջնահերթությունների և հնարավորությունների վրա, (4) արդյունքների ներգրավում գրավոր զեկույցում:

● Խորհրդատվական խորհրդի կողմից առաջադրված անդամների ցուցակ (Հայաստան) (.doc)

● Խորհրդատվական խորհրդի կողմից առաջադրված անդամների ցուցակ (Ղրղզստան) (.doc)

● Հարցաշարեր ուսանողների համար՝ անգլերեն, ղրղզերեն, հայերեն: (.pdf)

● Հարցաշարեր շահագրգիռ կողմերի համար՝ անգլերեն, ղրղզերեն, հայերեն: (.pdf)

  • Խորհրդատվական խորհրդի կողմից առաջադրված անդամների ցուցակ (Հայաստան) (.doc)
  • Խորհրդատվական խորհրդի կողմից առաջադրված անդամների ցուցակ (Ղրղզստան) (.doc)
  • Հարցաշարեր ուսանողների համար՝ անգլերեն, ղրղզերեն, հայերեն: (.pdf)
  • Հարցաշարեր շահագրգիռ կողմերի համար՝ անգլերեն, ղրղզերեն, հայերեն: (.pdf)

Կկազմակերպվի տեղեկատվության տարածման երկու միջոցառում` մեկական յուրաքանչյուր գործընկեր երկրի համար՝ աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) ոլորտում տեղական և ազգային հետազոտությունների և զարգացման կարիքների վերլուծության և հարցման արդյունքների տարածման նպատակով: Միջոցառմանը կհրավիրվեն ուսուցիչներ, ղեկավարներ, ասպիրանտներ և տեղական շահագրգիռ անձինք:

Կստեղծվեն երկու Ազգային հետազոտական հանգույցներ (NRN) յուրաքանչյուր երկրում: Ազգային հետազոտական հանգույցները (NRN) ֆիզիկական հստակ տեղակայում չունեցող հետազոտական կենտրոններ են՝ միտված խթանելու

գործընկեր համալսարանների միջև համագործակցությունն աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) հետազոտության և զարգացման ոլորտում: Հիմնադրումից հետո կիրականացվի կես դրույք աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ աշխատակցի ընտրություն՝ խթանելու գաղափարների, գործողությունների, հետբուհական մակարդակի համատեղ թեզերի և այլնի փոխանակումը՝ ապահովելով Ազգային հետազոտական հանգույցների (NRN) կայունությունը:

Յուրաքանչյուր գործընկեր երկիր աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) նորարարական ծրագրերի ոլորտներում նեգրավված ռազմավարական շահագրգիռ կողմերից կընտրի 10-ից 14 համապատասխան թեկնածու: Խորհրդում կներգրավվեն ներկայացուցիչներ կառավարման մարմիններից, գործակալություններից, GIT ոլորտից և բարձրագույն կրթության գործընկեր հաստատություններից ստանձված կառավարման հանձնարարություններով։ Խորհուրդը կանցկացնի տարեկան հանդիպումներ և գործընկեր երկրում կիրականացնի NRN-GIT ոլորտի խորհրդատվություն նախագծի ընթացքում և դրա ավարտից հետ:

Նոր աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) հետազոտությունը պահանջում է ժամանակակից գործնական կիրառման և նախածերի համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերում, ինչպիսիք են մշակման և քարտեզագրման սարքակազմը (համակարգիչներ, սերվերներ և այլն) և պատկերների և այլ աշխարհատարածական տվյալների վերլուծության նպատակով ծրագրակազմ, այդ թվում՝ մասնագիտացված ֆոտոգրամետրական, ԱՏՀ (Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ) և 3D արտացոլման ծրագրակազմ։

GIT-ի շրջանակներում հետազոտական և նորարարական լաբորատորիաների ստեղծում. (1) GIT լաբորատորիաների նախապես պատրաստում, (2) սարքավորումների տեղադրում և փորձարկում, (3) ԵՄ անձնակազմի և ուսանողների կողմից ծրագրակազմի կարճ վերապատրաստում, (4) բացման արարողությունների ծրագրում:

Ժամանակակից աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) կիրառմամբ հետբուհական մակարդակում կրթական ծրագրերի նպաստավոր բարեփոխումների իրականացման նպատակով ներդրված դասընթացը կիրականացվի դասախոսական կազմի համար, որը պատասխանատու կլինի դասընթացների բովանդակության և ուսումնական նյութերի մշակման համար: Հետևաբար, գործընկեր երկրի համալսարաններից դասախոսական կազմի վերապատրաստումը կիրականացվի եվրոպական գործընկերների կողմից ինտենսիվ դասընթացների միջոցով:

Ժամանակակից աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) կիրառմամբ հետբուհական մակարդակում կրթական ծրագրերի նպաստավոր բարեփոխումների իրականացման նպատակով ներդրված դասընթացը կիրականացվի դասախոսական կազմի համար, որը պատասխանատու կլինի դասընթացների բովանդակության և ուսումնական նյութերի մշակման համար: Հետևաբար, գործընկեր երկրի համալսարաններից դասախոսական կազմի վերապատրաստումը կիրականացվի եվրոպական գործընկերների կողմից ինտենսիվ դասընթացների միջոցով:

Որակի ապահովման ծրագիրը կստեղծվի նախագծի սկզբնական փուլում Բրյուսելի Վրիջ համալսարանի (ԲՎՀ) կողմից, որը նման հանձնարարականների սահմանման և իրականացման գործում մեծ փորձ ունի։ Նախագծի ընթացքում բոլոր գործընկերները կմասնակցեն ԲՎՀ-ի կողմից կազմակերպված որակի վերահսկման գործողություններին և հարցումներին։

Համակարգողը տարեկան մեկ անգամ կայցելի գործընկեր երկրներ: Այցերի ընթացքում կիրականացվեն հետևյալ գործողությունները.

 

● գործընկեր երկրից նախագծի գործունեության զարգացման և հնարավոր խնդիրների վերաբերյալ հետադարձ կապի և զեկույցների ապահովում,

● նախագծի իրականացման և տարածման վերաբերյալ կարծիքների հավաքագրման նպատակով ուսանողների և սոցիալական շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպում,

● գործընկերների փոխհարաբերությունների վերլուծություն և հաղորդակցման բացերի վերհանում,

● նախագծի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով քննարկում և հնարավոր լուծումների ապահովում:

Մեկնարկային առաջին հանդիպումը տեղի կունենա Բիշքեկում, որը համատեղ կկազմակերպեն Ղրղզստանի Ն․ Իսանովի անվան շինարարության, տրանսպորտի և ճարտարապետության պետական համալսարանը (ՂՇՏՃՊՀ) և Ակադեմիկոս Ու. Ասանալիևի անվան Ղրղզստանի երկրաբանության, լեռնահանքային արդյունաբերության և բնական պաշարների զարգացման պետական համալսարանը (KSMU)։

 

● Գործընկերների ներկայացում,

● Նախագծի առաջարկի վերանայում,

● Նախագծի կառավարման խմբի ձևավորում,

● Որակի հանձնաժողովի ձևավորում,

● Որակի ծրագրի նախագծի քննարկում,

● Առաջին տարվա աշխատանքային պլանի պատրաստում։

● GeoTAK- ի մասին (.pdf)

● GeoTAK- ի նկարագրություն (.pdf)

● Ֆինանսական տեղեկատվություն (.pdf)

● Նախագծի կառավարում (I) (.pdf)

Նախագծի համակարգողն ապահովում է նախագծի բոլոր գործողությունների արդյունավետ կազմակերպումը, ֆինանսական միջոցների ըստ անհրաժեշտության փոխանցումը՝ բոլոր ծրագրված արդյունքներն ավարտին հացնելու նպատակով, գործընկերների՝ նախագծի իրականացման ընթացքում ծագած բոլոր պահանջների և կասկածների հետ կապված խնդիրների լուծումը։

Նախագծի կառավարման հանձնաժողովն անցկացնում է ընդհանուր թվով հինգ հանդիպում՝ մեկ հանդիպում առաջին տարվա ընթացքում, երկու հանդիպում երկրորդ տարվա և երկու հանդիպում երրորդ տարվա ընթացքում։ Ծախսարդյունավետության նպատակով հանդիպումները ծրագրվում են նախագծի այլ գործողությունների հետ միասին (ինտենսիվ դասընթացներ և աշխատաժողովներ, որակի վերահսկողություն):

Գործընկերների տվյալներ (.pdf)

Գործընկերների միջև կկազմակերպվեն անհատական տեսակոնֆերանսային հանդիպումներ՝ ի լրումն տարեկան հանդիպումների՝ քննարկելու նախագծի հատուկ ասպեկտները կամ կառավարման խնդիրները, որոնք կարող են հապճեպ լուծման կարիք ունենալ։

Կստեղծվի նախագծի երեք կայք։ Հիմնական կայքը՝ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի (ՃՇՀԱՀ) կողմից, երկրորդը՝ Ղրղզստանի Ն․ Իսանովի անվան շինարարության, տրանսպորտի և ճարտարապետության պետական համալսարանի (ՂՇՏՃՊՀ), և երրորդը՝ Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՎՊՀ) կողմից՝ փաստաթղթերի կառավարման համար։ Դրանք կապված կլինեն համապատասխան սոցիալական ցանցերին (Ֆեյսբուք, Թվիթեր․․․):

Գործողություններ․

 

● Գործընկեր երկրներում նախագծի թվային և տպագիր գովազդային տեղեկատվական գրքույկների և բրոշյուրների տպագրություն առաջին տարվա ընթացքում։

● Գործընկեր երկրների կողմից NRN-GIT–ի առաջխաղացում՝ միջոցառումների, տեղեկատվական գրքույկների, բրոշյուրների և զեկույցների միջոցով:

● Առաջին տարվա վերջին ներգրավված բոլոր գործընկերների կողմից աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) լաբորատորիաների առաջխաղացում բացման արարողությունների, տեղեկատվական գրքույկների, բրոշյուրների և զեկույցների միջոցով։

● Աշխատաժողովների գովազդում էլ․ փոստի, թվային հարթակի և կարճ նկարագրական թվային բորշյուրների միջոցով՝ թիրախավորելու շահագրգիռ կողմերին։

● Էլեկտրոնային տեխնիկական տեղեկատվական գրքույկների հրապարակում համացանցի միջոցով և տեղեկատվության տարածում:

Արդյունաբերական թեկնածուական ատենախոսությունը գիտելիքի, արդյունաբերական հետազոտությունների կամ փորձարարական զարգացման յուրաքանչյուր ոլորտում հաստատության (մասնավոր ոլորտի հաստատության, պետական կամ հանրային կառավարման ոլորտի) ներսում իրականացվող հետազոտություն է։ Այն հավակնում է խթանել հետազոտությունը բիզնես ոլորտում և արդյունաբերության առկայության ապահովումը դոկտորական ծրագրերում, նպաստել գիտելիքի փոխանցմանը համալսարանում և համալսարանական միջավայրում, ինչպես նաև նպաստել հետաքրքրված երիտասարդների աշխատանքի տեղավորմանը:

Ժամանակակից աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) կիրառմամբ հետբուհական մակարդակում կրթական ծրագրերի նպաստավոր բարեփոխումների իրականացման նպատակով ներդրված դասընթացը կիրականացվի դասախոսական կազմի համար, որը պատասխանատու կլինի դասընթացների բովանդակության և ուսումնական նյութերի մշակման համար: Հետևաբար, գործընկեր երկրի համալսարաններից դասախոսական կազմի վերապատրաստումը կիրականացվի եվրոպական գործընկերների կողմից ինտենսիվ դասընթացների միջոցով:

Ժամանակակից աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) կիրառմամբ հետբուհական մակարդակում կրթական ծրագրերի նպաստավոր բարեփոխումների իրականացման նպատակով ներդրված դասընթացը կիրականացվի դասախոսական կազմի համար, որը պատասխանատու կլինի դասընթացների բովանդակության և ուսումնական նյութերի մշակման համար: Հետևաբար, գործընկեր երկրի համալսարաններից դասախոսական կազմի վերապատրաստումը կիրականացվի եվրոպական գործընկերների կողմից ինտենսիվ դասընթացների միջոցով:

Ժամանակակից աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) կիրառմամբ հետբուհական մակարդակում կրթական ծրագրերի նպաստավոր բարեփոխումների իրականացման նպատակով ներդրված դասընթացը կիրականացվի դասախոսական կազմի համար, որը պատասխանատու կլինի դասընթացների բովանդակության և ուսումնական նյութերի մշակման համար: Հետևաբար, գործընկեր երկրի համալսարաններից դասախոսական կազմի վերապատրաստումը կիրականացվի եվրոպական գործընկերների կողմից ինտենսիվ դասընթացների միջոցով:

ԵՄ գործընկերների կողմից կկազմակերպվի երկու բազմաշերտ (transversal) վերապատրաստում (աշխատաժողով): Մի կողմից Լյուբլյանայի համալսարանում տեղի կունենա բարձրագույն կրթության որակի ապահովման քառօրյա աշխատաժողով, որին կմասնակցեն ԵՄ գործընկեր համալսարանների փորձագետներ և հրավիրյալ փորձագետներ՝ որակի ապահովման լավագույն փորձի փոխանակման և ԵՄ չափորոշիչների, գիտական կոչման լրացման, կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) և այլնի ներդրման նպատակով։

Տվյալ հանձնարարականի իրականացման նպատակով յուրաքանչյուր գործընկեր համալսարան կստեղծի աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) ոլորտում միջգիտակարգային կրթական ծրագիր մագիստրատուրայի և/կամ ասպիրանտուրայի մակարդակով՝ համաձայն իրենց կարիքների և կմշակի դասընթացի բովանդակությունն ու ուսումնական նյութերը: Կրթական ծրագրերի բարեփոխման կամ յուրաքանչյուր գործընկեր երկրի համալսարանի համար միջգիտակարգային դոկտորական աստիճանի պատրաստման նպատակով ուշադրությունը կսևեռվի ծրագրի առաջին փաթեթում (WP1) ներգրավված համապատասխան հետազոտական թեմաներում նոր աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ժամանակակից սարքավորումների կիրառման, թեմաների և նպատակների սահմանման գործում վարչարարության և արդյունաբերության արտաքին շահագրգիռ կողմերի ներգրավման վրա։

Աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIS), կիրառական ֆոտոգրամետրիայի, հեռահաշվառման, գեոդեզիայի և 3D արտացոլման և այլնի ոլորտում նոր դասընթացի բովանդակության մշակում։ Յուրաքանչյուր դասընթաց կներառի հետևյալ տեղեկատվությունը՝ դասընթացի անվանումը, կիսամյակը, կրեդիտները (ECTS), ուսումնառության նպատակները, հմտությունները, նախադրյալները, տեսական դասերը, գործնական վարժությունները և նախագծերը, գրականության ցանկն ու այլ աղբյուրները, դասախոսական կազմն ու այլ տեղեկություն, որոնք պահանջվում են համաձայն յուրաքանչյուր համալսարանի կանոնակարգի

Որակի ապահովման ծրագիրը կստեղծվի նախագծի սկզբնական փուլում Բրյուսելի Վրիջ համալսարանի (ԲՎՀ) կողմից, որը նման հանձնարարականների սահմանման և իրականացման գործում մեծ փորձ ունի։ Նախագծի ընթացքում բոլոր գործընկերները կմասնակցեն ԲՎՀ-ի կողմից կազմակերպված որակի վերահսկման գործողություններին և հարցումներին։

Համակարգողը տարեկան մեկ անգամ կայցելի գործընկեր երկրներ: Այցերի ընթացքում կիրականացվեն հետևյալ գործողությունները.

● գործընկեր երկրից նախագծի գործունեության զարգացման և հնարավոր խնդիրների վերաբերյալ հետադարձ կապի և զեկույցների ապահովում,

● նախագծի իրականացման և տարածման վերաբերյալ կարծիքների հավաքագրման նպատակով ուսանողների և սոցիալական շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպում,

● գործընկերների փոխհարաբերությունների վերլուծություն և հաղորդակցման բացերի վերհանում,

● նախագծի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով քննարկում և հնարավոր լուծումների ապահովում:

Երկրորդ տարվա վերջին անկախ միջազգային փորձագետները և խորհրդատուները տեղում կգնահատեն նախագիծը․ նրանք կհանդիպեն հիմնական գործող անձանց (ուսուցիչներ, ուսանողներ, վարչակազմ և արդյունաբերություն), կայցելեն նոր աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) լաբորատորիաներ, կվերլուծեն ուսումնական ծրագրերի մշակումը և որակի ապահովման արդյունքները, որոնք կտրամադրվեն յուրաքանչյուր գործընկեր կառույցի կողմից: Կկազմվի նաև գնահատման զեկույց՝ ընդգծելով հիմնական առաջխաղացումները, համապատասխան խնդիրները, ինչպես նաև գործընկերնրին կներկայացվեն առաջարկներ՝ արդյունքները բարելավելու նպատակով: Սա կհամալրի նախագծի ընթացքում կատարված գնահատումը ինստիտուցիոնալ և ազգային մակարդակներում:

Նախագծի համակարգողն ապահովում է նախագծի բոլոր գործողությունների արդյունավետ կազմակերպումը, ֆինանսական միջոցների ըստ անհրաժեշտության փոխանցումը՝ բոլոր ծրագրված արդյունքներն ավարտին հացնելու նպատակով, գործընկերների՝ նախագծի իրականացման ընթացքում ծագած բոլոր պահանջների և կասկածների հետ կապված խնդիրների լուծումը։

Նախագծի կառավարման հանձնաժողովն անցկացնում է ընդհանուր թվով հինգ հանդիպում՝ մեկ հանդիպում առաջին տարվա ընթացքում, երկու հանդիպում երկրորդ տարվա և երկու հանդիպում երրորդ տարվա ընթացքում։ Ծախսարդյունավետության նպատակով հանդիպումները ծրագրվում են նախագծի այլ գործողությունների հետ միասին (ինտենսիվ դասընթացներ և աշխատաժողովներ որակի վերահսկողություն):

Գործընկերների միջև կկազմակերպվեն անհատական տեսակոնֆերանսային հանդիպումներ՝ ի լրումն տարեկան հանդիպումների՝ քննարկելու նախագծի հատուկ ասպեկտները կամ կառավարման խնդիրները, որոնք կարող են հապճեպ լուծման կարիք ունենալ։

Կստեղծվի նախագծի երեք կայք․ հիմնական կայքը՝ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի (ՃՇՀԱՀ) կողմից, երկրորդը՝ Ղրղզստանի Ն․ Իսանովի անվան շինարարության, տրանսպորտի և ճարտարապետության պետական համալսարանի (ՂՇՏՃՊՀ), և երրորդը՝ Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՎՊՀ) կողմից՝ փաստաթղթերի կառավարման համար։ Դրանք կապված կլինեն համապատասխան սոցիալական ցանցերին (Ֆեյսբուք, Թվիթեր․․․)։

Գործողություններ․

● Գործընկեր երկրներում նախագծի թվային և տպագիր գովազդային տեղեկատվական գրքույկների և բրոշյուրների տպագրություն առաջին տարվա ընթացքում։

● Գործընկեր երկրների կողմից NRN-GIT–ի առաջխաղացում՝ միջոցառումների, տեղեկատվական գրքույկների, բրոշյուրների և զեկույցների միջոցով:

● Առաջին տարվա վերջին ներգրավված բոլոր գործընկերների կողմից աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) լաբորատորիաների առաջխաղացում՝ բացման արարողությունների, տեղեկատվական գրքույկների, բրոշյուրների և զեկույցների միջոցով։

● Աշխատաժողովների գովազդում էլ․ փոստի, թվային հարթակի և կարճ նկարագրական թվային բորշյուրների միջոցով՝ թիրախավորելու շահագրգիռ կողմերին։

● Էլեկտրոնային տեխնիկական տեղեկատվական գրքույկների հրապարակում համացանցի միջոցով և տեղեկատվության տարածում:

Հանձնարարությունների այս խումբը միտված է նախագծի ձեռքբերումների և փիլիսոփայության երկարաժամկետ պահպանման խթանմանը՝ խորհրդատվական խորհրդի, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, ուսանողների և հասարակության ներգրավմամբ՝ խթանելու նախագծի կայունության ապահովմանն ուղղված գաղափարներն ու գործողությունները։ NRN-GIT ստեղծումից հետո համալսարանների, արդյունաբերության և վարչարարության կողմից ստորագրված համագործակցության պայմանագիրը սահմանում է հետազոտական համագործակցության հետագա գործողություններն ու կանոնները և կարևոր կապ ստեղծում նախագծի իրականացման և կայունության նպատակով: Նախագծերի ընթացքում կծրագրվեն հանդիպումներ և աշխատաժողովներ շահագրգիռ կողմերի ներգրավման և կայունության խթանման համար:

Միջազգային աշխատաժողով, որտեղ երկու երկրների՝ Հայաստանի և Ղրղզստանի հետազոտողները և շահագրգիռ կողմերը կկիսվեն հետազոտության, նորարարության և զարգացման իրենց փորձով և հնարավորություններով՝ ընդլայնելով իրենց հայացքները, ստեղծելով համագործակցության ցանցեր և ձեռք բերելով համեմատական եզրակացություններ, որոնք կծառայեն նաև կայունության և շահագործման նպատակներին: Այս իրադարձության շնորհիվ երկու երկրները, որոնք տնտեսական զարգացման տեսանկյունից զուգահեռաբար են զարգանում և ունեն աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոիգիաների (GIT) ոլորտում նմանատիպ ներուժ և շրջակա միջավայրի և սոցիալական խնդիրների պակաս, սիներգիկ ազդեցություն կունենան, որը կնպաստի արդյունքների կայունությանն ու շահագործմանը:

Ժամանակակից աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) կիրառմամբ հետբուհական մակարդակում կրթական ծրագրերի նպաստավոր բարեփոխումների իրականացման նպատակով ներդրված դասընթացը կիրականացվի դասախոսական կազմի համար, որը պատասխանատու կլինի դասընթացների բովանդակության և ուսումնական նյութերի մշակման համար: Հետևաբար, գործընկեր երկրի համալսարաններից դասախոսական կազմի վերապատրաստումը կիրականացվի եվրոպական գործընկերների կողմից՝ ինտենսիվ դասընթացների միջոցով:

ԵՄ գործընկերների կողմից կկազմակերպվի երկու բազմաշերտ (transversal) վերապատրաստում (աշխատաժողով): Մի կողմից Լյուբլյանայի համալսարանում տեղի կունենա բարձրագույն կրթության որակի ապահովման քառօրյա աշխատաժողով, որին իրենց մասնակցությունը կունենան ԵՄ գործընկեր համալսարանների փորձագետներ և հրավիրյալ փորձագետներ՝ որակի ապահովման լավագույն փորձի փոխանակման և ԵՄ չափորոշիչների, գիտական կոչման լրացման, կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) և այլնի ներդրման նպատակով։

Տվյալ հանձնարարականի իրականացման նպատակով յուրաքանչյուր գործընկեր համալսարան կստեղծի աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) ոլորտում միջգիտակարգային կրթական ծրագիր մագիստրատուրայի և/կամ ասպիրանտուրայի մակարդակով՝ համաձայն իրենց կարիքների և կմշակի դասընթացի բովանդակությունն ու ուսումնական նյութերը: Կրթական ծրագրերի բարեփոխման կամ յուրաքանչյուր գործընկեր երկրի համալսարանի համար միջգիտակարգային դոկտորական աստիճանի պատրաստման նպատակով ուշադրությունը կսևեռվի ծրագրի առաջին փաթեթում (WP1) ներգրավված համապատասխան հետազոտական թեմաներում նոր աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ժամանակակից սարքավորումների կիրառման, թեմաների և նպատակների սահմանման գործում վարչարարության և արդյունաբերության արտաքին շահագրգիռ կողմերի ներգրավման վրա։

Աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIS), կիրառական ֆոտոգրամետրիայի, հեռահաշվառման, գեոդեզիայի և 3D արտացոլման և այլնի ոլորտում նոր դասընթացի բովանդակության մշակում։ Յուրաքանչյուր դասընթաց կներառի հետևյալ տեղեկատվությունը՝ դասընթացի անվանումը, կիսամյակը, կրեդիտները (ECTS), ուսումնառության նպատակները, հմտությունները, նախադրյալները, տեսական դասերը, գործնական վարժությունները և նախագծերը, գրականության ցանկն ու այլ աղբյուրները, դասախոսական կազմն ու այլ տեղեկություն, որոնք պահանջվում են համաձայն յուրաքանչյուր համալսարանի կանոնակարգի:

Որակի ապահովման ծրագիրը կստեղծվի նախագծի սկզբնական փուլում Բրյուսելի Վրիջ համալսարանի (ԲՎՀ) կողմից, որը նման հանձնարարականների սահմանման և իրականացման գործում մեծ փորձ ունի։ Նախագծի ընթացքում բոլոր գործընկերները կմասնակցեն ԲՎՀ-ի կողմից կազմակերպված որակի վերահսկման գործողություններին և հարցումներին։

Համակարգողը տարեկան մեկ անգամ կայցելի գործընկեր երկրներ: Այցերի ընթացքում կիրականացվեն հետևյալ գործողությունները.

● գործընկեր երկրից նախագծի գործունեության զարգացման և հնարավոր խնդիրների վերաբերյալ հետադարձ կապի և զեկույցների ապահովում,

● նախագծի իրականացման և տարածման վերաբերյալ կարծիքների հավաքագրման նպատակով ուսանողների և սոցիալական շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպում,

● գործընկերների փոխհարաբերությունների վերլուծություն և հաղորդակցման բացերի վերհանում,

● նախագծի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով քննարկում և հնարավոր լուծումների ապահովում:

Նախագծի համակարգողն ապահովում է նախագծի բոլոր գործողությունների արդյունավետ կազմակերպումը, ֆինանսական միջոցների ըստ անհրաժեշտության փոխանցումը՝ բոլոր ծրագրված արդյունքներն ավարտին հացնելու նպատակով, գործընկերների՝ նախագծի իրականացման ընթացքում ծագած բոլոր պահանջների և կասկածների հետ կապված խնդիրների լուծումը։

Նախագծի կառավարման հանձնաժողովն անցկացնում է ընդհանուր թվով հինգ հանդիպում՝ մեկ հանդիպում առաջին տարվա ընթացքում, երկու հանդիպում երկրորդ տարվա և երկու հանդիպում երրորդ տարվա ընթացքում։ Ծախսարդյունավետության նպատակով հանդիպումները ծրագրվում են նախագծի այլ գործողությունների հետ միասին (ինտենսիվ դասընթացներ և աշխատաժողովներ, որակի վերահսկողություն):

Գործընկերների միջև կկազմակերպվեն անհատական տեսակոնֆերանսային հանդիպումներ՝ ի լրումն տարեկան հանդիպումների՝ քննարկելու նախագծի հատուկ ասպեկտները կամ կառավարման խնդիրները, որոնք կարող են հապճեպ լուծման կարիք ունենալ

Կստեղծվի նախագծի երեք կայք․ հիմնական կայքը՝ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի (ՃՇՀԱՀ) կողմից, երկրորդը՝ Ղրղզստանի Ն․ Իսանովի անվան շինարարության, տրանսպորտի և ճարտարապետության պետական համալսարանի (ՂՇՏՃՊՀ), և երրորդը՝ Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՎՊՀ) կողմից՝ փաստաթղթերի կառավարման համար։ Դրանք կապված կլինեն համապատասխան սոցիալական ցանցերին (Ֆեյսբուք, Թվիթեր․․․):

Գործողություններ․

● Գործընկեր երկրներում նախագծի թվային և տպագիր գովազդային տեղեկատվական գրքույկների և բրոշյուրների տպագրություն առաջին տարվա ընթացքում։

● Գործընկեր երկրների կողմից NRN-GIT–ի առաջխաղացում՝ միջոցառումների, տեղեկատվական գրքույկների, բրոշյուրների և զեկույցների միջոցով:

● Առաջին տարվա վերջին ներգրավված բոլոր գործընկերների կողմից աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIT) լաբորատորիաների առաջխաղացում բացման արարողությունների, տեղեկատվական գրքույկների, բրոշյուրների և զեկույցների միջոցով։

● Աշխատաժողովների գովազդում էլ․ փոստի, թվային հարթակի և կարճ նկարագրական թվային բորշյուրների միջոցով՝ թիրախավորելու շահագրգիռ կողմերին։

● Էլեկտրոնային տեխնիկական տեղեկատվական գրքույկների հրապարակում համացանցի միջոցով և տեղեկատվության տարածում:

Տեղեկատվական վերջին կոնֆերանսը կիրականացվի ՃՇՀԱՀ-ի կողմից Երևանում և հասանելի կլինի հասարակության, մասնավորապես՝

● Համալսարանի աշխատակիցների ու ուսանողների համար,

● Աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաներԻ (GIT) և հարակից արդյունաբերության ոլորտի մասնագետների համար,

● Ազգային գործակալությունների և վարչակազմերի համար

● ԶԼՄ – ների համար:

Նախագծի արդյունքները կներկայացվեն՝ ընդլայնելով կայունության հիմնախնդիրները և հասարակության համար հնարավոր օգուտները, խթանելով կապերն ու ապագա համագործակցությունները տեղական և միջազգային շահագրգիռ կողմերի միջև: Կձեռնարկվեն Էրազմուս + այլ նախագծերի հետ համագործակցություններ: Կիրականացվի 2.4 կետում նշված աշխատաժողովը՝ ավելի շատ մարդկանց և շահագրգիռ կողմերի ներգրավելու և ճանապարհորդական բյուջեի ծախսարդյունավետության նպատակով

Հանձնարարությունների այս խումբը միտված է նախագծի ձեռքբերումների և փիլիսոփայության երկարաժամկետ պահպանման խթանմանը՝ խորհրդատվական խորհրդի, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, ուսանողների և հասարակության ներգրավմամբ՝ խթանելու նախագծի կայունության ապահովմանն ուղղված գաղափարներն ու գործողությունները։ NRN-GIT ստեղծումից հետո համալսարանների, արդյունաբերության և վարչարարության կողմից ստորագրված համագործակցության պայմանագիրը սահմանում է հետազոտական համագործակցության հետագա գործողություններն ու կանոնները և կարևոր կապ ստեղծում նախագծի իրականացման և կայունության նպատակով: Նախագծերի ընթացքում կծրագրվեն հանդիպումներ և աշխատաժողովներ շահագրգիռ կողմերի ներգրավման և կայունության խթանման համար: