Գործընկեր երկիր

Ղրղզստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը կառավարության լիազոր մարմին է, որը պատասխանատու է կրթության և գիտության ազգային քաղաքականության և կառավարման, ինչպես նաև կրթության հասաանելության և որակի պետական վերահսկողության համար՝ ապահովելով Ղրղզստանի քաղաքացիների կրթության սահմանադրական իրավունքը։