Նախագծի կառավարումը հիմնված է գործընկերների հետ ճկուն հաղորդակցության և հարգանքի, բոլոր ներգրավված անձանց ակտիվ մասնակցության, հանձնարարությունների իրականացման տեխնիկական արդյունավետության, ծրագրված բոլոր գործողությունների համար նախատեսված ծախսերի արդյունավետության և տեխնիկական և վարչական հաշվետվությունների թափանցիկության վրա: