Որակի ծրագրի նպատակն է համակարգված կերպով հավաքագրել, վերլուծել և կիրառել տվյալներ` նախագծի արդյունավետությանն առնչվող հարցերին պատասխանելու նպատակով: Գնահատումները կուղղորդեն նախագծի ղեկավարությանը և գործընկերներին՝ ինչպես բարելավել նախագծի իրականացումը: