Երկու գործընկեր երկրներում հետազոտական և նորարարական կարողությունների զարգացումն իրականացվում է սարքավորումների ձեռքբերման, ուսուցիչների վերապատրաստման, համապարփակ թեմաների և հետբուհական մակարդակի կրթական ծրագրերի մշակման միջոցոցով։