Ներգրավված երկու գործընկեր երկրներում աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հետազոտական և նորարարական ցանցի զարգացում՝ որպես հետազոտական կառույցների և նորարարության մշակույթի առաջընթաց զարգացումը խթանելու միջոց: