Տարածաշրջանային և տեղական հետազոտական և զարգացմանը միտված կարիքների նույնականացումը, որում աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաները (GIT) կարող են կարևոր դերակատարություն ունենալ, կիրականացվի հարցումների միջոցով՝ կիրառելով արդյունաբերական ներկայացուցչական օրինակը և ներգրավված ոլորտները ղեկավարող շահագրգիռ կողմերը։