ԵՄ գործընկեր

Բրյուսելի Վրիջ համալսարանը (ԲՎՀ) հիմնադրվել է 1970 թ.-ին։ Այն իրականացնում է կրթական ծրագրեր 8 ֆակուլտետների գրեթե 15.000 ուսանողների համար` առաջարկելով 27 բակալավրական, 90 մագիստրոսական և խորացված մագիստրոսական, ինչպես նաև ավելի քան 35 ասպիրանտական ծրագրեր: Համալսարանն ունի 6350 աշխատակից (ներառյալ համալսարանական հիվանդանոցը)՝ հանդիսանալով Բրյուսելի տարածաշրջանի առաջին հոլանդախոս գործատուն։ Տեղակայված լինելով եվրոպական մայրաքաղաքի ինքնատիպ հատվածում՝ ԲՎՀ-ն իր առաքելությունն է համարում դառնալ միջազգային համալսարան։ Հետևաբար, համալսարանը տրամադրում է նաև անգլերեն ծրագրեր օտարերկրյա ուսանողների համար (որոնք կազմում են ուսանողների ընդհանուր քանակի 21% -ը