Գործընկեր երկիր

Օշի տեխնոլոգիական համալսարանը տեխնիկական բնագավառի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն է՝ միտված բակալավրի, մագիստրոսի և դոկտորանտուրայի բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստմանը, որոնք ուսուցանվում են ազգային կրթության նախարարության կրթական չափորոշիչներին համապատասխան՝ հավատարմագրված որակի վերահսկման ազգային և միջազգային կենտրոնների, Կրթական ծրագրերի և հաստատության հավատարմագրման գործակալության (ազգային), ինչպես նաև Հավատարմագրման և վարկանիշավորման միջազգային գործակալության (Ղրղզստան) կողմից։ Ներկայումս այն ունի ավելի քան 9000 ուսանող։ Օշի տեխնոլոգիական համալսարանում կրթությունն իրականացվում է 2 քոլեջում, 7 ֆակուլտետում և 3 ինստիտուտում։