ՈՒՍԱՆՈՂՆԱԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ

Ծրագրի շրջանակներում ուսանողների մասնակցությամբ իրականացվել են գեոդեզիական թվային տեխնոլոգիաների կիրառման ուղղված գործնական աշխատանքներ։

ՀԱԱՀ Դոցենտ Ա․ Զաքարյանը բացատրում է գործիքների կիրառման սկզբունքները

Ուսանողները կատարում են չափումներ Ռովեր կայանի օգնությամբ

Ուսանողական պրակտիկա Արագածոտնի մարզում, ՀԱԱՀ պրոֆեսոր Եղիազարյան և  դասախոս Ա․ Հակոբյան

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *