ՋՐԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

ՀԱԱՀ-ի Ջրային և հողային ռեսուրսների կառավարման տեխնոլոգիական հետազոտական կենտրոնում փորձագետ տ.գ.թ. Տիգրան Հովհաննիսյանը իրականացրեց  Ջրային և հողային ռեսուրսների կառավարման արդի տեխնոլոգիաների վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթաց «Հողերի մոնիթորինգի և անշարժ գույքի կադաստրի վարման հնարավորությունները GIS համակարգերի ներդրման գործընթացում թեմայով։ Դասընթացին մասնակցել են GeoTak նախագծի թիմի անդամները և մանրամասն  ներկայացրել են նախագիծը: