Էրազմուս + ազգային գրասենյակի դիտորդական այցը Ղրղզստանում

2021 թվականի ապրիլի 6-ին «Աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում միջառարկայական հետբուհական ծրագրերի մշակում և հետազոտական ցանցերի ամրապնդում» (GeoTAK) նախագծի շրջանակներում տեղի է ունեցել Էրազմուս + ազգային գրասենյակի դիտորդական այցը Ղրղզստանում։